อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด

ยามจะมองจ้องเธอครั้งใด

พูดออกจากใจว่าเธอใช่เลย

#Boo