bir vatan istiyorum; K'ömürlük değil "ÖMÜRLÜK" sevilen.