Hahaha!! 'yan lang ba ginagawa sa NSTP?! Lol! @anggemaldonado #bestfriend