พอ.เตรียมพร้อมขึ้นเวทีละจ้า #af9  http://twitpic.com/d2x72d