To my dear Cc : @aleayAya  @nurnajiha16 
#Don'tGiveUp :)
La Tahzan , Allah ada :)