#‎BurgerKing finally coming to #Karachi. Burgeron ka DHA main jashan. Trance music laga kar dewana waar rakhs :P