cried all night . Kaya pag gising BOOOM!! magang maga mata .. Nakatulugan nlng ang pag iyak . #jwu still sleepy