เราจะไม่เอาดิสลงจนกว่าเพื่อนๆจะซื้อรองเท้าในรูปให้เรา @SunlBr2ight @Rattiporn_Oey @vintageppang