Her birthday wish: Mag-grow lang talaga, yung totality ng pagkatao ko... Mag-grow ang relationship ko with my family, with the Lord.. yung relationship ko sa mga kasama ko sa trabaho. :)