>>> เสวนา ปฎิวัติประชาชนปล่อยนักโทษการเมือง. #112   พรุ่งนี้ นะจะ๊  <<<