พอ.ตอนมาถึงสนามบินจ้า #af9  http://twitpic.com/d2b41n