ตารางงานพอ.อาทิตย์หน้าจ้า #af9  http://twitpic.com/d29282