Maria Patelis SS13 _Rockin' Angel_
photographer: Christos Patelis
#fashion #style #tshirt #smile #girl