Att det ska finnas så många som inte vet bättre… #sexism (Källa: Jack Werner)