เอาไว้ทำไรนี่ #echofon #pro #update  http://twitpic.com/d2033v