@millionairetv we're ready! #letsdothis #vegas #wishmeluck