Haggard na beytch! HAHAHA :D Sariling sikap ang meykup haha #BuhayJurtista still ots :D #Extensions #HardMakeup?