27 de julho - Pantera (Rejection) e Motörhead (Motörbastards)