With Simon @sj_bowden, Tim, Metani, Pete on our lunchtime #SevillaTapasTour #fb