Stand with @TX_Women bus tour next stop Dallas  #FeministArmy #StandWithTXWomen #TXLege #Fem2