At Konser Big SM*SH
&
At Gempita SCTV 2013
@mi_ChristyChiBi
#ChristyChiBi