Pray For #Egypt #Syria #Yemen #Palestine ♥ ♥ Pray For The #Arab World :(