@Beingsalmankhan Haath Uthau Aur Tumhara #Naam Na Loon
                 Bhala yeh Kaise Mumkin Hai....!!!!
                       #Tum meri #Duaon Me Shamil Ho
                                   #Ameen ki Tarah....!!!!