กราฟแสดงการลดระดับลงสู่สนามบินที่ซานฟานฯของเที่ยวบิน #asiana 214 แบบปรกติกับเที่ยวบินที่ตกกระแทก