นั่งวาดตอนที่เนตตายไปเมื่อตะกี๊.... #R18 #เอรุริ #กรุณาระวังหลังก่อนเปิด #กุควรพัก #การบ้านมึงยังไม่ทำเลยนะ ฟวหกด่ห่ดสหว