#เปรี้ยว ๆ Pacific Rim #BucketSet #LimitedEdition 8 ก.ค นี้ #MusicStyle #UBON #อุบล http://www.majorcineplex.com/promotion/Pacific-Rim-Bucket-Set/