เครื่อง #Asiana ที่ลงฉุกเฉินและเกิดเหตุที่ซานฟานฯ นี้เป็นเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777 Source #CNN