ang pagbabati ni Dean @mikaeldaez at ng kanyang ama dahil kay Isay @andreaetorres :) #WithASmile