New Public Managment som regjeringer ofte kritiseres for, Folkelige byråkrati med KPI index. http://is.gd/wHfawU