Ang mahal nmn ng mga bilihin. XD 'Yung Mogu-mogu, 35 tas yung pisteng Hot Chocolate na yan, 50 agad. :3