#suez masera now @ ali seliman building with #morsi president #egypt