The boy say hai to the loyal fans Sobaddebo~! :) #Deboandryos #oldphotos