RT @NatGeo: Photo of the Day: Zebra, Kenya  #pod #photography