ภาพนี้มันบอกชั้นว่า "ธีร์ภู ธีร์ภู ธีร์ภู" อะแก๊!!! > < #Finfer #Hormones #HormonesTheSeries