ขาดสมพงษ์ สมพงษ์ไปเรียนพิเศษ #Hormones #HormonesTheSeries #แตกต่างเหมือนกัน #Getsunova