Hey America! Happy Birthday! #raquelwelch #starsandstripes #godblessamerica