Kani kani o! Kani unta nga uniform ang ibalik sa Elementary. Hehehe! #throwbackthursday #fb