สื่ออย่างเยอะ บวงสรวง #Timeline #jamesji #jamesjirayu เช้านี้ cr.connisaro