Taking a position @KTNKenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @K24Tv @CitizenTVKenya #IG