Χτύπησα το γόνατο ή όλο το πόδι; I hit the knee or the whole leg? #whole #leg #i_hit_only_my_knee #come_on