คิดถึงบรรยากาศ ♥ 
#รูปพี่บอล #ละลายมากก #scrubbsing #scrubbband #balloop