Από την Ελευθεροτυπία της 2ης Ιουλίου.Ο Απόλυτος Καταστροφέας