#FTW #TheMermaidLounge #BBQ with @LindaP433 @plucckesi @Slucckesi @ScottnJordan #Fresno