Selamdan bahsederken, vedada bulduk kendimizi #büyükada .