ความสับสนและเสียใจของทั้ง3 ตอนนี้แซดสุดๆ ฮือ!!! TT #HormonesTheSeries #hormones