Kiedy pojmiesz że gdy tak rb mi jest coraz trudniej pogodzić się z tym że nie mg być z tb i zacałować na śmierć?!