พอ.ออกจากโรงพยาบาลแล้วน้า น่ารักเหมือนเดิมจ้า ดูแลตัวเองด้วยน้าพอ.✌