Happy Futuristic Friday, fans! Here's the always glamorous 2013 #Kia Provo Concept! #Georgia #GA #Athens