ยงซอกฝากมาบอกว่าไปนอนได้ละนะอย่าให้พี่มีน้ำโห!!!!!!!