#สำหรับเพื่อนรัก #สั่งมาให้เทอเลยนะ
#ชั้นรู้ว่าเทอต้องชอบมัน #HBD ^^